ADMINISTRATION


DEAN

Zhang Yan

38282701

yanzhang@shmtu.edu.cnGENERAL SECRETARY

Li Pinyou

38282702

 pyli@shmtu.edu.cnVICE DEAN

Guo Hai

38282703

  hxguo@shmtu.edu.cn
VICE DEAN

Jiang Zhejie

38282705

zjjiang@shmtu.edu.cn
ASSISTANT SECRETARY

Liu Zhi

38282706

zhiliu@shmtu.edu.cn